Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési feltételek

  1. Általános tudnivalók

1.1 A Tóth Csaba EV. által üzemeltetett weboldal által köttetett szerződés 2021. május 1-től határozatlan ideig érvényes, hatálya a Magyarország területén nyújtott kereskedelmi szolgáltatásra terjed ki, mely az cthunting.eu által üzemeltetett honlapon keresztül történik.

1.2. Üzemeltető

Cégnév: Tóth Csaba e.v. továbbiakban mint Eladó
Cím: 6791 Szeged, Gesztenye u. 2/b
Telefon: 36 706180667
E-mail: cthuntingeu@gmail.com
Internet: cthunting.eu
A céget bejegyző hatóság: Szegedi járási hivatal
Cégjegyzékszám: Kisadózó
Adószám: 69494790-1-26

Nyilvántartási szám:53265313
Hatósági engedély: Fegyverjavítói engedély: KE203212, illetékes hatóság: Szegedi Rendőrkapitányság,

6721 Szeged, Párizsi krt. 16-22., Engedélyügy Telefon: 0662562400, 1793-as mellék

Haditecnikai Kereskedelmi kül -és belkereskedelmi engedély száma: 3HETE2401425, illetékes hatóság:

Budapest főváros kormányhivatala, Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály – Haditechnikai osztály, 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39, Tel:+36(1)4585599

Kereskedelmi engedély nyilvántartási száma 4110/2019/B , Szegedi önkormányzat

Kamara: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK)
Tárhelyszolgáltató: RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.,

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a. Tel: +36 70 362 4785

Bankszámlaszám:

OTP Bank, kérem lépjen kapcsoolatba velünk, ha előre akar utalni !

Tulajdonos : Tóth Csaba

E-mail cím: cthuntingeu@gmail.com

Tel: +36706180667

1.3. A vásárlás menete.

1.3.1. A vevő elektronikus úton rendelést ad le a honlap segítségével. A megrendelt árut futárszolgálat kézbesíti.

1.4. A szerződés a megrendelés teljes körű kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Megrendelés ” ikonra kattintás megerősítésével jön létre. Az ily módon – magyar nyelven – létrejött szerződés, írásban foglalt szerződésnek minősül. A szerződést az üzemeltető iktatja.

1.5. A honlapunkon feltüntetett készlet csak tájékoztató jellegű, ez erősen megváltozhat az adatok frissítési időciklusoktól és az online rendelések számától.

  • Regisztráció

2.1. A honlapon történő vásárláshoz regisztráció nem szükséges.

2.2. Regisztráláskor a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadni. Vevő az adataihoz bármikor hozzáférhet, módosíthatja, illetve e-mailben kérve törölheti azokat. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A regisztráció írásban, egy online adatlap kitöltése és elküldése útján történik az cthunting.eu honlapon keresztül, és feltétele, hogy a felhasználó a jelen üzletszabályzatot elfogadja, és annak rendel­kezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. Az eladó jogosult azonban visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs adatlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata.

Az eladó jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve meg­rendelés esetén) a felhasználó részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

A regisztrált felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának törlését e-mail-ben.

A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el. Jogosultság vagy felhatalmazás hiányában eljáró személy tevékenységére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény álképviseletről szóló szabályai alkalmazandók.

2.3. A hibás adatokat tartalmazó regisztrációból eredő károkért az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget. A jelszó elvesztéséből eredő károkért – amennyiben az az Eladónak fel nem róható – az Eladót felelősség nem terheli.

  • Megrendelés

3.1. A vásárolni kívánt termékről szóló információkat, jellemzőket, tudnivalókat a kiválasztott termék képe mellett ismerheti meg. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Az Eladó megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.

Az adatbázisunkban található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék.

Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a megrendelt és visszaigazolt Termékek árát megváltoztassa, amennyiben a megrendelés visszaigazolását követően – árfolyamváltozás, illetve a gyártó vagy a beszállító részéről történt áremelés következtében – az eladói költség növekedése következett be. Eladó lehetőséget biztosít a megrendelt és visszaigazolt Termékek árának megváltoztatása esetén a megrendelés módosítására, attól való elállásra.

A vételár a termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely 0 % ÁFA-t tartalmaz (alanyi adómentes).

3.2. Az Eladó a Vevő ajánlatának megérkezését követően Vevő részére a vásárlást elektronikus vagy telefonos úton visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, vagy az Eladó munkatársai nem keresik meg a Vevőt a Vevő által feltüntetett telefonszámon, akkor Eladó ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.

Szállítási feltételek: A Szállítás Magyarország területére 50000 Ft-ig 2600,- Ft, efölött a csomagbiztosítás díja értéktől függően 350.- Ft / 10000 Ft az 50000 Ft feletti részre. A vásárlónak lehetősége van plusz értékbiztosítás nélkül megrendelni a szállítást, ebben az esetben az esetleges szállítás során történt károk 50000,- Ft feletti részre az eladó nem vállal felelősséget, azok költsége a vevőt terheli. Az Európai Unióba történő szállítások esetén kizárólag előre átutalásos fizetés lehetséges, a csomagküldés díja 25 Eur-nak megfelelő összeg.

  • Elállási jog

4.1. Vevő az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami gyári állapotban, a teljes csomagolást és tartozékokat tartalmazó csomagolásban érkezik vissza a számlával együtt. Vevő köteles az Eladót lehetőleg írásos formában, e-mailben vagy levélben nyilatkozat formában értesíteni.

4.2. Eladó az áru visszaszolgáltatását követően azonnal, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti a teljes vételárat. A visszatérítés nem vonatkozik a visszaküldési költségre, ennek teljes összegét Vevő viseli. Az Eladó az árut csak hibátlan, használatból eredő sérülésektől mentesen köteles visszavenni.

4.3. Eladónak joga van követelni az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

  • Garancia, szavatosság

5.1. Amennyiben a kicsomagolt áru sérült, Vevő köteles Eladót azonnal tájékoztatni a megadott elérhetőségek egyikén. Köteles a csomagot eredeti számlával, tartozékokkal, csomagolással Eladó számára 8 napon belül visszaküldeni. A hibás áruk visszajuttatásának a költsége Vevőt terheli.

5.2. Eladó a gyártó által biztosított garanciális feltételek és az aktuális törvényi rendelkezések szerint jár el. Vevő köteles az eredeti vagy másolt számlát megőrizni, a garancia csak ezzel együtt érvényesíthető.

5.3. A 3 munkanapon belül visszajuttatott meghibásodott termékeket a raktárkészlet terhére kicseréljük. Amennyiben készleten nincs a termék, cserét ajánlunk föl, illetve ha a csere nem megoldható, a vételárat visszafizetjük.

5.4. A vásárlástól számított 3 munkanapon túl meghibásodott termékek garanciális ügyintézésének maximális határideje 15-30 naptári nap. A határidő lejárta után vevő kérheti a termék ellenértékének visszafizetését.

  • Garanciavesztés okai

6.1. A terméken égés, törés, repedés stb. vagy egyéb látható fizikai sérülés van, bizonyíthatóan nem rendeltetés szerinti okra visszavezethető a hiba vagy sérülés

6.2. Nem rendeltetésszerű használat. Ennek minősül a termék gyári alapbeállításait meghaladó teljesítményen történő használat (más néven túlhajtás), illetve a termék gyártója által megadott paramétereken túli mechanikai és/vagy elektromos terhelés, illetve nem a célnak való felhasználás.

6.3. Helytelen tárolás, illetve elemi kár okozta meghibásodás. (például: villám, túláram, áramingadozás stb.).

6.4. Ha a terméken végzett javítási és/vagy szerelési munkákat nem az azokat elvégezni jogosult, megfelelő szakképzettséggel nem rendelkező harmadik személy, vagy a vásárló végzi el.

6.5. Üzemeltetés vagy szállítás közben külső események hatására bekövetkező meghibásodás.

  • Adatvédelem

7.1 Az Eladó ezúton tájékoztatja kedves vásárlóit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a szükséges mértékben, a 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével tárolja. A vásárlók adatait harmadik félnek nem adja át, adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően jár el.

7.2 Vásárlóinknak a regisztráció ill. a megrendelés folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail stb.). Az eladó kizárólag olyan adatot kér a megrendelés során, amelyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek. Az Eladó a pontos és gyors tájékoztatás érdekében a következő formában tájékoztatja: e-mail, vagy telefon segítségével. Javasoljuk, hogy teljes körű és valós adatokat adjon meg, hogy munkatársunk a lehető legrövidebb időn belül fel tudja venni Önnel a kapcsolatot.

7.3 A Vevő az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről az alábbi elérhetőségeken: a 06-70-6180667-es telefonszámon, a cthuntingeu@gmail.com címen, vagy a 6791 Szeged, Gesztenye u. 2/b. postacímen.

Jogszerűtlen adatkezelés esetén az adatkezelés ellen tiltakozhat, bírósághoz, illetve adatvédelmi biztoshoz fordulhat jogorvoslatért. További részleteket a részletes Adatkezelési / GDPR tájékoztató tartalmaz, kérjük olvassa el figyelmesen

  • Szerzői jogok

A cthunting.eu weboldal szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a Tóth Csaba EV előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen módon felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

  • Érvényesség

A jelen üzletszabályzatban foglaltak – így a megrendelésre vonatkozó feltételek is -, továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a cthunting.eu weboldalon keresztül történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek. A vásárló a regisztrációval, illetve a megrendeléssel tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

  1. Egyebek

10.1. Az Áruházban történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az elektronikus úton történő vásárlás ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai lehetőségeket és korlátokat, valamint felmerülő hibalehetőségeket.

10.2. Az Eladót nem terheli felelősség a technikai hibákból, nem megfelelő használatból, vis majorból eredő károkért.

10.3. Az Eladónak joga van az általános szerződési feltételeket bármikor módosítani, az a honlapra felkerülés és Vevő részéről történő hozzáférés pillanatában lép hatályba.

10.4. Eladó és Vevő mindent megtesznek azért, hogy az esetleges vitás ügyletet békés úton, peren kívül rendezzenek. Amennyiben ez nem jár eredménnyel, úgy a jogviták rendezésére értékhatártól függően a Csongrád-Csanád megyei Bíróság joghatóságát kötik ki.

Szeged, 2021.04.01.

Tóth Csaba ev.

Nyelv/Language
Cart
Your cart is currently empty.